Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2010 10:13 0151/409/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w 2010r
20.10.2010 09:41 0151/404/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego...
20.10.2010 09:39 0151/403/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawione nieruchmości stanowiące własność Gminy Mierzęcice.
20.10.2010 09:32 0151/400/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
20.10.2010 09:30 0151/399/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
20.10.2010 09:28 0151/397/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
20.10.2010 09:26 0151/396/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
20.10.2010 09:24 0151/395/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
20.10.2010 09:19 0151/394/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
20.10.2010 09:18 0151/393/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
20.10.2010 09:16 0151/392/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
20.10.2010 09:12 0151/391/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
20.10.2010 09:09 0151/390/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego i czwartego przetargu ustnego nieograniczonego...
20.10.2010 09:02 0151/389/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
19.10.2010 15:24 0151/388/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
19.10.2010 15:21 0151/387/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
19.10.2010 15:10 0151/385/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
19.10.2010 15:05 0151/384/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
19.10.2010 15:01 0151/369/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia Skarbnik Gminy Mierzęcice do prowadzenia i załatwiania określonych spraw.
19.10.2010 14:56 0151/367/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie opracowania planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.
19.10.2010 14:52 0151/353/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego.
19.10.2010 14:49 0151/339/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mierzęcice.
19.10.2010 14:45 0151/335/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
18.10.2010 14:47 0151/405/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0151/188/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r.
15.10.2010 14:41 0151/402/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna