Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2010 22:11 0151/429/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok
23.12.2010 22:08 0151/428/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
23.12.2010 22:06 0151/427/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok
23.12.2010 22:02 0151/426/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
03.12.2010 11:36 0151/425/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mierzęcice
02.12.2010 14:35 0151/424/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
02.12.2010 14:34 0151/423/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
02.12.2010 14:33 0151/422/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok
02.12.2010 14:31 0151/421/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
02.12.2010 14:07 0151/420/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
02.12.2010 13:56 0151/419/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2011-2014
30.11.2010 15:17 0151/418/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu aministracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
30.11.2010 15:14 0151/417/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok
30.11.2010 15:11 0151/416/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
30.11.2010 15:07 0151/415/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok
30.11.2010 15:04 0151/414/2020 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok
26.11.2010 13:23 0151/413/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
26.11.2010 13:22 0151/361/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania wyposażenia dla OSP Mierzęcice
25.11.2010 14:56 0151/407/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Mierzęcice do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wykonywania niektórych zadań w ....
25.11.2010 09:43 0151/369/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Mierzęcice do prowadzenia i załatwiania określonych spraw
10.11.2010 12:14 0151/412/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mierzęcice za III kwartał 2010 roku
10.11.2010 12:13 0151/411/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok
10.11.2010 12:12 0151/410/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
10.11.2010 12:07 0151/408/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok
10.11.2010 12:05 0151/406/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

1 2 3 4 5 6 następna