Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2010 13:41 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej
08.09.2010 15:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wystąpienia o opinię dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w Psarach"
08.09.2010 15:09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach"
25.08.2010 09:31 Protokół z rozprawy administracyjnej z dnia 23.08.2010 r. przeprowadzonej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa
21.07.2010 09:15 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IF/IIIa/5340/13/09 z dnia 12 lipca 2010r.
16.07.2010 14:49 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz rozprawy administracyjnej dla zadania pn.:„Budowa hali magazynowo-usługowej...
15.07.2010 08:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Punkt zbiórki złomu metali...
08.07.2010 10:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji dot. budowy traktu światłowodowego.
07.07.2010 12:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie umorzenia postępowania dla inwestycji pn.:„Budowa dróg technologiczno-patrolowych w ramach programu TEN-T 2007-PL-92105-S...
16.06.2010 22:40 Informacja o osobach wybranych na kandydatów na Rachmistrzów Spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 r.
15.06.2010 20:55 Informacja Wójta Gminy Mierzęcice - Gminnego Komisarza Spisowego o teście weryfikującym wiedzę dla kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010
01.06.2010 11:53 IF/IIIa/5340/13/09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S-1 (etap III) - odcinek II węzeł "Lotnisko " - Podwarpie - dobudowa drugiej jezdni
01.06.2010 10:27 Ogłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice-Gminnego Komisarza Spisowego o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010
10.05.2010 15:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Ożarowice dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa".
04.05.2010 14:48 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w granicach administracyjnych Gminy z...
04.05.2010 14:34 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice – obszar I zmiany
15.04.2010 12:50 Zawiadomienie Wójta Gminy Ożarowice o zakończeniu postępowania dowodowego dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa".
13.04.2010 12:36 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie budowy drogi ekspresowej S-1 (etap III).
24.03.2010 09:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania.
23.03.2010 08:43 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. budowy traktu światłowodowego.
12.03.2010 08:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII zmiany studium.
10.03.2010 08:03 Ogłoszenie o konkursie Wójta Gminy Mierzęcice na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach.
24.02.2010 08:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa traktu światłowodowego w relacji: Miasteczko Śląskie – Pyrzowice, Pyrzowice – Markowice...
16.02.2010 10:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:„Budowa hali magazynowo-usługo
12.02.2010 12:42 Informacja o wynikach konkursu na trenerów środowiskowych – koordynatorów zajęć sportowych dzieci i młodzieży, działających przy kompleksie boisk sportowych, ogólnodostępnych w Mierzęcicach...

poprzednia 1 2 3 następna