Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2011 10:49 Protokół rozeznania rynku w związku z udzieleniem zamówienia
30.12.2010 13:32 Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu demontażu pojazdów samochodowych z punktem zbierania pojazdów i stacją...
29.12.2010 12:44 Obwieszczenie Starosty Będzińskiego
27.12.2010 14:36 Obwieszcenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sprostowania omyłki w decyzji lokalizacji celu publicznego.
23.12.2010 11:57 Obwieszczenie Wojewody Sląskiego nr IF/IIIa/5340/55/10 z dnia 17 grudnia 2010r.
21.12.2010 15:01 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji środowiskowej Nr GK-7627-0004/10 z dnia 21.12.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej..."
21.12.2010 13:50 Informacja o osobach wybranych na kandydatów na Rachmistrzów Spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 r.
20.12.2010 15:01 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. "Zmiany sposobu użytkowania i rozbudowy parteru budynku produkcyjnego na zakład pogrzebowy w krematorium ul. Targowa..."
17.12.2010 11:28 Informacja Gminnego Komisarza Spisowego o terminie rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na rachmistrzów przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011.
16.12.2010 14:35 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
15.12.2010 12:26 Ogłoszenie związane z rozeznaniem rynku w związku z udzieleniem zamówienia nr GK. 341 - 7/10
06.12.2010 13:52 OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
03.12.2010 14:58 Informacja Wójta Gminy Mierzęcice o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
03.12.2010 13:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięcia Budowa hali magazynowo...
24.11.2010 10:20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
12.11.2010 11:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu decyzji środowiskowej Nr GK-7627-0001/10 z dnia 12.11.2010 r.
03.11.2010 10:49 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach"
15.10.2010 14:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie - „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach" o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
01.10.2010 10:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (w rejonie projektowanego...
24.09.2010 14:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach w zakresie: nawierzchni, jezdni, pobocza, urządzeń odwadniających...
24.09.2010 14:28 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla przedsięwzięcia pn.: " Rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach...
21.09.2010 09:22 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE MIERZĘCICE NA ROK 2010
14.09.2010 10:44 Informacja Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA
13.09.2010 11:08 Ogłoszenie o znalezieniu motocykla marki Honda
10.09.2010 15:24 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

1 2 3 następna