Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2011 15:15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
23.12.2010 10:53 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2010-2014.
23.12.2010 10:50 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok...
23.12.2010 10:44 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok...
23.12.2010 10:38 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
29.10.2010 13:36 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
01.10.2010 10:14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
01.10.2010 10:10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
01.10.2010 09:51 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
31.08.2010 09:00 Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mierzęcice, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
31.08.2010 08:57 Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej...
31.08.2010 08:47 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
07.07.2010 11:16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
07.07.2010 11:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
28.05.2010 14:54 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
23.04.2010 13:22 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
23.04.2010 13:18 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach za rok 2009.
23.04.2010 13:09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za rok 2009.
23.04.2010 13:04 Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
29.03.2010 12:54 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
29.03.2010 12:11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
29.03.2010 11:39 Uchwała w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2011 rok.
05.03.2010 12:33 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
06.01.2010 11:18 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok.