Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2009 11:18 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
08.09.2009 12:36 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Gminnym Zakładzie Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
08.09.2009 12:34 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
08.09.2009 12:33 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach.
08.09.2009 12:23 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach.
08.09.2009 12:18 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach.
08.09.2009 12:15 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym w Nowej Wsi.
08.09.2009 12:13 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach.
08.09.2009 12:12 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Gimnazjum w Nowej Wsi.
08.09.2009 12:10 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Gimnazjum w Mierzęcicach.
08.09.2009 12:09 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach.
08.09.2009 12:07 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Toporowicach.
08.09.2009 11:20 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach.
08.09.2009 11:17 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.
08.09.2009 11:15 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Przeczycach.