Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.07.2009 09:32 0151/93/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w układzie wykonawczym w budżecie gminy na 2007 rok.
14.07.2009 09:29 0151/92/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
14.07.2009 09:20 0151/91/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
14.07.2009 09:10 0151/90/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
14.07.2009 09:07 0151/89/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Mierzęcice.
14.07.2009 09:04 0151/88/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomości położone w Mierzęcicach
14.07.2009 08:45 0151/87/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
14.07.2009 08:43 0151/86/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
14.07.2009 08:40 0151/85/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 22 listopada 2007 roku.
14.07.2009 08:37 0151/84/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w układzie wykonawczym w budżecie gminy na 2007 rok.
14.07.2009 08:34 0151/83/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
14.07.2009 08:32 0151/82/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
14.07.2009 08:30 0151/81/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
14.07.2009 08:26 0151/80/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2007 roku.
14.07.2009 08:23 0151/79/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
14.07.2009 08:21 0151/78/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie określenia zadań likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach.
14.07.2009 08:15 0151/77/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
14.07.2009 08:13 0151/76/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
14.07.2009 08:09 0151/75/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 26 września 2007 roku.
14.07.2009 08:06 0151/74/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
13.07.2009 15:14 0151/73/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
13.07.2009 15:12 0151/72/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w układzie wykonawczym w budżecie gminy na 2007 rok.
13.07.2009 14:45 0151/71/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
13.07.2009 14:42 0151/70/2007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
13.07.2009 14:39 0151/692007 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania w Gminie Mierzęcice obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej...

1 2 3 4 następna