Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2009 10:11 0151/13/2006 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
10.07.2009 10:08 0151/12/2006 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia.
10.07.2009 10:06 0151/11/2006 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.
10.07.2009 09:52 0151/10/2006 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w układzie wykonawczym gminy na 2006 rok.
10.07.2009 09:50 0151/9/2006 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych.
10.07.2009 09:48 0151/8/2006 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomości...
10.07.2009 09:43 0151/7/2006 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w układzie wykonawczym gminy na 2006 rok.
10.07.2009 09:41 0151/6/2006 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w układzie wykonawczym gminy na 2006 rok.
10.07.2009 09:40 0151/5/2006 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10.07.2009 09:37 0151/4/2006 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej i zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.
10.07.2009 09:35 0151/3/2006 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.
10.07.2009 08:58 0151/2/2006 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.
10.07.2009 08:56 0151/1/2006 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.