Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.03.2010 08:03 0152/29/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym.
02.03.2010 10:53 0152/32/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej...
11.02.2010 10:26 0152/31/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
11.02.2010 10:14 0152/33/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wykonania uchwały NR XXXVIII/248/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 listopada 2009 roku.
11.02.2010 10:10 0152/30/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników.
01.12.2009 11:49 0152/28/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za świąto przypadające w sobotę.
30.10.2009 12:37 0152-22/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
28.10.2009 09:39 0152/25/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia z dnia 20 kwietnia 2009r.
27.10.2009 12:18 0152/26/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością Gminy Mierzęcice, używanego do celów służbowych.
08.10.2009 10:06 0152-24/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
05.10.2009 08:40 0152/15/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/7/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Mierzęcice
02.10.2009 12:27 0152-23/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie tworzenia aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych.
24.09.2009 11:42 0152-21/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych oraz ustalenia opłat.
08.09.2009 10:50 0152/20/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udostępniania informacji publicznej.
08.09.2009 10:39 0152/19/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzecice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
27.08.2009 09:44 0152/18/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy Mierzęcice dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za sobotę 15 sierpnia 2009 r.
27.08.2009 09:41 0152/16/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
28.07.2009 13:02 0152/17/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
28.07.2009 12:51 0152/14/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
28.07.2009 12:49 0152/13/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych...
28.07.2009 12:46 0152/12/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. Kryzys 2009...
28.07.2009 12:42 0152/11/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych...
28.07.2009 12:39 0152/10/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do dokonania fizycznej likwidacji pieczęci i pieczątek.
28.07.2009 09:38 0152/9/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Mierzęcice.
28.07.2009 09:35 0152/8/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

1 2 następna