Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.08.2009 13:17 0151/202/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządznia Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 15 marca 2007 r.
12.08.2009 13:05 0151/201/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
12.08.2009 13:01 0151/200/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
12.08.2009 12:59 0151/199/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
12.08.2009 12:58 0151/198/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości...
12.08.2009 12:52 0151/197/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia regulaminu programu usuwania azbestu z terenu Gminy Mierzęcice.
12.08.2009 12:36 0151/196/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia Pani Danuty Furtak inspektora ds. księgowości podatkowej do podpisywania upomnień z zakresu poboru podatków...
12.08.2009 12:26 0151/195/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Sarnik inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych do załatwienia niektórych spraw z zakresu...
12.08.2009 12:18 0151/194/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do oddania w najem.
12.08.2009 12:02 0151/193/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
12.08.2009 11:55 0151/192/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok
12.08.2009 11:48 0151/191/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu...
12.08.2009 11:37 0151/190/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy i wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży.
12.08.2009 11:30 0151/189/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządznia Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 28 maja 2008 r.
12.08.2009 11:26 0151/188/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania na terenie Gminy Mierzęcice.
12.08.2009 11:20 0151/187/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2008.
12.08.2009 11:17 0151/186/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
12.08.2009 11:15 0151/185/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
12.08.2009 11:13 0151/184/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
12.08.2009 11:11 0151/183/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
05.08.2009 08:38 0151/182/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Mierzęcice do prowadzenia i załatwiania w imieniu Wójta Gminy Mierzęcice określonych spraw.
05.08.2009 08:31 0151/181/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
05.08.2009 08:29 0151/180/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawione nieruchomości stawnowiące własność Gminy Mierzęcice.
05.08.2009 08:25 0151/179/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na nieruchomości położone w Mierzęcicach...
05.08.2009 08:22 0151/178/2009 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna