Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.04.2009 12:09 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie uzupełnienia instrukcji obiegu dokumentów.
16.04.2009 12:07 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2007 jako dnia wolnego od pracy w zamian za jego odpracowanie.
16.04.2009 12:04 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
16.04.2009 12:03 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany zarządzenia dot. powołania Komisji Rekrutacyjnej.
16.04.2009 12:01 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
16.04.2009 11:59 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
16.04.2009 11:58 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
16.04.2009 11:56 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.
16.04.2009 11:52 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Mierzęcice
16.04.2009 11:50 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany zarządzenia dot. organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
16.04.2009 11:45 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie procedury ewidencji, rozliczania i wykorzystania srodków związanych z realizacją projektu finansowego...
16.04.2009 11:42 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.