Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.04.2009 11:57 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/277/2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 9 czerwca 2006 r.
20.04.2009 11:53 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice.
20.04.2009 11:51 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice.
20.04.2009 11:23 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
09.04.2009 10:20 Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mierzęcice do zatwierdzania projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
06.04.2009 14:12 Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu drogi ekspresowej na odcinku Pyrzowice – Podwarpie w Gminie Mierzęcice.
06.04.2009 10:10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boguchwałowice w Gminie Mierzęcice.
06.04.2009 10:08 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przeczyce w Gminie Mierzęcice.
06.04.2009 09:40 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
06.04.2009 09:34 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
06.04.2009 09:09 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze...
06.04.2009 08:49 Uchwała w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Mierzęcice.
06.04.2009 08:31 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
02.03.2009 14:04 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII zmiany studium.
02.03.2009 13:09 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice – obszar VII zmiany studium.
02.03.2009 13:01 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice – obszar VI zmiany studium.
02.03.2009 12:54 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Toporowice – obszar V zmiany studium.
02.03.2009 12:43 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Toporowice – obszar IV zmiany studium.
02.03.2009 12:37 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/39/2007 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 26 kwietnia 2007 r. i Uchwały Nr XVII/89/2008 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia...
02.03.2009 11:47 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego
02.03.2009 11:43 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, położonej w Boguchwałowicach...
02.03.2009 10:53 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mierzęcice w Gminie Mierzęcice.
03.08.2009 09:52 Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach.

poprzednia 1 2 3