Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.09.2009 08:03 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Będzinie.
08.09.2009 14:24 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Najdziszów w Gminie Mierzęcice.
08.09.2009 09:45 Uchwała w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.
08.09.2009 09:27 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice i Rady Gminy Mierzęcice.
08.09.2009 09:06 Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do aplikowania o środki finansowe na budowę szerokopasmowego Internetu w ramach Programu Rozwoju Subregionów – projekt pn. „Rozwój Społeczeństwa...
08.09.2009 08:53 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
08.09.2009 08:50 Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
07.08.2009 13:35 XXXIV/215/2009 Uchwała w sprawie budowy pomnika upamiętniającego 10 rocznicę odzyskania niepodległości.
07.08.2009 13:31 XXXIV/214/2009 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie likwidacji Pracowni cytologii w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej Nr 9 w Sosnowcu przy ulicy Wawel 15...
07.08.2009 13:29 XXXIV/213/2009 Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie likwidacji Poradni Otolaryngologicznej dla dzieci w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 9 w Sosnowcu...
07.08.2009 13:17 XXXIV/212/2009 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mierzęcice w Gminie Mierzęcice.
04.08.2009 09:36 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w zakresie etapu I.
03.08.2009 09:46 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem...
06.07.2009 12:38 Uchwała w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację...
06.07.2009 11:12 Uchwała w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2015.
06.07.2009 11:06 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Boguchwałowicach.
02.07.2009 14:39 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Będzińskim.
02.07.2009 14:33 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/204/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 11 maja 2005r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005 - 2010.
02.07.2009 14:25 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mierzęcice II – Łubne, Niwiska, Zadzień w Gminie Mierzęcice.
05.05.2009 10:55 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mierzęcice do projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”.
05.05.2009 08:35 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawada w Gminie Mierzęcice.
05.05.2009 08:33 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś w Gminie Mierzęcice.
05.05.2009 08:31 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sadowie w Gminie Mierzęcice.
04.05.2009 12:26 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
20.04.2009 12:04 Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Mierzęcice.

poprzednia 1 2 3 następna