Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2009 09:50 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia godziny, od której będzie można udostępniać wyborcom wyniki głosowania w obwodach w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego...
15.04.2009 09:10 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach...
15.04.2009 09:05 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania...
15.04.2009 08:59 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zasad drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego...
15.04.2009 08:56 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
15.04.2009 08:52 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru karty do głosowania w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
15.04.2009 08:43 Wyjasnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2009 r. dotyczące wypełniania informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
03.04.2009 14:24 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania...
31.03.2009 13:32 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie jednoczesnego przeprowadzenia referendum lokalnego lub wyborów uzupełniających do rady gminy wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego.
31.03.2009 13:28 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie niedopuszczalności spłaty kredytu zaciągniętego przez partię polityczną przez poręczyciela, którym jest podmiot...
25.03.2009 13:24 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Okręgowych i Rejonowych Komisji Wyborczych.
20.03.2009 10:11 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów okręgów wyborczych...
20.03.2009 10:09 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
20.03.2009 10:05 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu...
20.03.2009 10:00 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych...
20.03.2009 09:57 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych...
20.03.2009 09:44 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów w wyborach...
11.03.2009 13:29 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej w wyborach...
11.03.2009 13:27 Informacja o sposobie zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
11.03.2009 13:26 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach...
11.03.2009 13:24 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
11.03.2009 13:13 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o przyjmowaniu zawiadomień organów partii politycznych — komitetów wyborczych o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego...
11.03.2009 13:00 National Electoral Commission's Information on entering in the register of voters citizens of the European Union...
11.03.2009 12:54 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o liczbie posłów wybieranych do Parlamentu Europejskiego.
04.03.2009 09:32 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach...

1 2 następna