Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2010 12:40 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
23.07.2010 12:34 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
07.01.2010 09:49 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
07.12.2009 14:14 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
02.12.2009 12:37 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za III kwartał 2009 roku.
18.11.2009 08:49 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
18.11.2009 08:43 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
18.11.2009 08:32 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
06.10.2009 15:29 XXXVI/230/2009 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/208/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 lipca 2009 r.
06.10.2009 14:22 XXXVI/229/2009 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
08.09.2009 12:55 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
12.08.2009 09:07 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Mierzęcice kredytu długoterminowego w wysokości 2.266.000 zł.
12.08.2009 09:03 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Mierzęcice pożyczki długoterminowej w wysokości 836.736 zł...
03.08.2009 10:25 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
27.07.2009 09:44 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.
06.07.2009 10:38 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
06.07.2009 09:00 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
06.07.2009 08:55 Uchwała w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2010 rok.
27.05.2009 14:23 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2008 rok
04.05.2009 12:33 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
04.05.2009 12:23 Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
21.04.2009 11:32 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za rok 2008.
21.04.2009 11:29 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach za rok 2008.
21.04.2009 09:56 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
06.04.2009 08:43 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

1 2 następna