Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2009 10:08 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Wykonanie robót dodatkowych, koniecznych do wykonania zadania pn. Odnowa i utwardzenie terenu wokół budynku GOK w Mierzęcicach
29.12.2009 09:51 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - udzielenie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 684.512,00 zł
15.12.2009 13:15 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - usługi - zaciągnięcia kredytu długoterminowego...
07.10.2009 10:13 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Odnowa i utwardzenie terenu wokół budynku GOK w Mierzęcicach
10.09.2009 14:06 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi -udzielenie kredytu długoterminowego w banku komercyjnym w kwocie 2 266 000,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy...
10.09.2009 13:59 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane- wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Mierzęcice.
20.08.2009 15:36 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „Odnowa i utwardzenie terenu wokół budynku GOK w Mierzęcicach”,.
18.08.2009 13:22 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - usługi - „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 2 266 000,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy...
13.08.2009 14:22 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - roboty budowlane - "Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Mierzęcice".
24.07.2009 12:24 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012 w Mierzęcicach wraz z bieżnią..
15.07.2009 12:42 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Termorenowacja Budynku Przedszkola Publicznego w Mierzęciciach.
07.07.2009 11:04 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - roboty budowlane - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012 w Mierzęcicach wraz z bieżnią.
30.06.2009 14:26 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - roboty budowlane - Termorenowacja Budynku Przedszkola Publicznego w Mierzęciciach.
08.05.2009 12:18 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - dostawa - „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”
23.04.2009 10:07 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - świadczenie pomocy prawnej.