Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.10.2008 09:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM.
17.10.2008 10:18 Zarzadzenie Wójta Gminy Mierzęcice ustalenia dnia 10 listopada 2008 r. jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mierzęcice.
18.09.2008 14:12 Ogłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice dot. zadania związanego z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
21.08.2008 14:49 Zawiadomienie Wójta Gminy Mierzęcice o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanu decyzji dot. budowy warsztatu samochodowego.
25.06.2008 12:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM, w skład której wchodzi: wieża stalowa o wysokości ok. 40,00m wraz z antenami...
21.05.2008 11:41 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami, zbiornika wodnego i pompowni...
19.05.2008 16:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Siewierzu Osiedle Zachód - Osiedle Jezioro w Siewierzu...
29.04.2008 09:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zmianie uchwały Nr VIII/39/2007 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 26 kwietnia 2007w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunk
17.04.2008 14:25 Ogłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie konkursu na realizację w 2008 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania/powierzenia.
09.04.2008 14:50 Informacja Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie odwołania przetargu na koparko - ładowarkę FMB OSTRÓWEK .
26.03.2008 13:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przeprowadzeniu na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania.
07.02.2008 14:28 Ogłoszenie Wojewody Śląskiego w sprawie umieszczenia w publicznie dostepnym wykazie danych o podjęciu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
15.01.2008 08:48 Ogłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice dot. otwartego konkursu na realizację w 2008 roku zadania publicznego pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu".