Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2009 11:33 Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie budżetu na 2009 rok, opinii o możliwości sfinansowania deficytu oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy...
06.01.2009 12:17 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
06.01.2009 12:10 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie gminy na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
03.12.2008 09:06 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
20.11.2008 08:30 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
20.11.2008 08:18 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
19.11.2008 14:46 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
22.10.2008 13:43 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
22.10.2008 11:30 Uchwała w sprawie zmian w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
02.09.2008 15:05 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za II kwartały 2008 roku.
02.09.2008 14:54 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przedłożenia informacji Wójta Gminy Mierzęcice o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.
02.09.2008 14:26 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
02.09.2008 13:58 Uchwała w sprawie zmian w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
03.07.2008 14:29 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
10.06.2008 13:12 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
28.04.2008 13:49 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzecice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2007.
28.04.2008 10:14 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
28.04.2008 09:47 Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
28.04.2008 09:17 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
25.04.2008 15:19 Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansów samorządowych instytucji kultury za rok 2007.
25.04.2008 15:14 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach za rok 2007.
26.03.2008 14:10 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
10.03.2008 12:26 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
01.02.2008 11:58 Nr XVI/83/2008 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
01.02.2008 11:47 Nr XVI/82/2008 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

1 2 następna