Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania

­

 

INFORMACJA


o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na ogłoszony 17 lutego 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęło łącznie 9 ofert:

 1. Na zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym” - 3 oferty.
 2. Na zadanie nr 2 „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych” - 6 ofert.

Zadania obejmują organizację wolnego czasu poprzez organizacje zajęć sportowych oraz ruchowych, a także zachęcanie do zdrowego trybu życia osób w każdym wieku na terenie Gminy Mierzęcice.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 1 - 40.000 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 - 45.000 zł.

Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja oceniała możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty były oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych w ogłoszeniu konkursu kryteriów oceny.

Wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz ogłoszeniu otwartego konkursu i w wyniku oceny formalnej spełniło 9 złożonych ofert.

Z 9 ofert dopuszczonych do oceny merytorycznej, wszystkie oferty zostały pozytywnie ocenione i uzyskały rekomendację do dofinansowania.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe przewidziane na realizację zadania publicznego dotacje zostały przyznane w następujących wysokościach:

Zadanie nr 1 - „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

 1. Klub Sportowy ,,STRAŻAK” - kwota dotacji 24.000,00 zł.
 2. Klub Sportowy „Zapora” Przeczyce - kwota dotacji 7.000,00 zł
 3. Uczniowski Klub Sportowy IKAR - kwota dotacji 9.000,00 zł.


Zadanie nr 2 - „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych”

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - kwota dotacji 3.000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice” IX Bieg  - kwota dotacji 9.000,00 zł.
 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice” Silesian Highland Marathon V - kwota dotacji 12.000,00 zł.
 4. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic - kwota dotacji 6.500,00 zł.
 5. Uczniowski Klub Sportowy IKAR - kwota dotacji 4.500,00 zł.
 6. Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji „Ku Zdrowiu” – kwota dotacji 10.000,00zł

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2020 10:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.03.2020 10:06 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)