x 
Drukuj
Przemysław Krawczyk 23.01.2020 07:36

Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Mierzęcice

­
 
Zawiadomienie
 
Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń)
w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • uchwalenia zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
  • określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice.
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2019/2020.
  • nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Urocza.
  • zamiaru likwidacji Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Nowej Wsi oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach.
  • zamiaru likwidacji Filii Nr 3 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Toporowicach oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach.
  • zamiaru likwidacji Filii Nr 4 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Boguchwałowicach oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach.
  • przystąpienia Gminy Mierzęcice do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
  • zmiany Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2019r.
  • zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026.
 8. Sprawy różne.                                                                                            
 9. Zakończenie obrad.                                                            

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                    /-/ Monika Dyraga

Załączniki

  Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2020 07:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.01.2020 07:36 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)