x 
Drukuj
Przemysław Krawczyk 22.01.2020 15:32

Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice

­

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy (sala posiedzeń)
w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 odbędą się obrady
wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice

 

Temat:

 1. Omówienie  i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
  • określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice.
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2019/2020.
  • nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Urocza.
  • zamiaru likwidacji Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Nowej Wsi oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach.
  • zamiaru likwidacji Filii Nr 3 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Toporowicach oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach.
  • zamiaru likwidacji Filii Nr 4 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach zlokalizowanej w Boguchwałowicach oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach.
  • przystąpienia Gminy Mierzęcice do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
  • zmiany Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2019r.
  • zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026.
 2. Sprawy różne.

Załączniki

  Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.01.2020 15:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.01.2020 15:32 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)