Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Mierzęcice

­
Zawiadomienie
 
Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń)
w dniu 30 września 2019 r. o godz. 13:30 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych wybranych w wyborach uzupełniających, które odbyły się w dniu 22 września 2019 r.
 5. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminay Mierzęcice na lata 2019-2026.
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego.
  • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi stronami kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/16 - położona w Mierzęcicach Osiedlu.
  • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi stronami kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/203 - położona w Mierzęcicach Osiedlu.
 9. Przeprowadzenie wyborów na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na okres kadencji 2020-2023.
  • przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na okres kadencji 2020-2023.
  • przedstawienie opinii o kandydacie na ławnika przez zespół ds. zaopiniowania kandydatow na ławników.
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  • przeprowadzenie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie.
  • uchwała w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na okres kandencji 2020-2023.
 10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy o analizie oświadczeń majątkowych za rok 2018.
 11. Sprawy różne.                                                                                            
 12. Zakończenie obrad.                                                                                                            

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                   /-/ Monika Dyraga

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2019 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2019 12:26 Edycja dokumentu (Eugeniusz Niedbała)
24.09.2019 11:59 Utworzenie dokumentu. (Eugeniusz Niedbała)