Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Mierzęcice

­
Zawiadomienie
 
Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń)
w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 odbędzie się VII sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice.
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice.
  • powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  • wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Toporowicach.
  • rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
  • zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Mierzęcice na lata 2019-2025.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.                                                                                

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Monika Dyraga         

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.06.2019 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.06.2019 13:31 Edycja dokumentu (Eugeniusz Niedbała)
17.06.2019 12:57 Utworzenie dokumentu. (Eugeniusz Niedbała)