Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 4 / 2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

­

Uchwała Nr IV / 15 / 2006
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2006 roku.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr II / 4 / 2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

       Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami)Rada Gminy Mierzęcice

u c h w a l a

§ 1.


Dokonać zmiany w § 1 Uchwały Nr II /4/2006 z dnia 1 grudnia 2006r. poprzez powołanie do jej składu Pana Adriana Kopryś.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Twardoch       

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 4 / 2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2007 10:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.01.2007 11:37 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
12.01.2007 10:41 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)