Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mierzęcice.

­

Uchwała Nr III / 11 / 2006
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 7 grudnia 2006 roku.

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mierzęcice.

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzedach gmin, starostwach powiatowych i urzedach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zmianiami)

 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1

Ustalić wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Mierzęcice Panu Krzysztofowi Kobiałka w nastepujacej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.630 zł
  2. dodatek funkcyjny 1.550 zł
  3. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 2.472 zł,
  4. ponadto Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2006r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Twardoch       

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2006 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.12.2006 11:31 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)
11.12.2006 11:31 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)