Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

­

Uchwała Nr II / 6 / 2006
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 1 grudnia 2006 roku.

 

w sprawie: powołania stałej Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1

Powołać stałą Komisję Gospodarczą i Bezpieczeństwa Publicznego w następującym składzie:

Adam Kieras
Grzegorz Zimnik
Andrzej Wacławczyk
Jerzy Krzykawski
Tadeusz Twardoch
Jacek Biedroń

§ 2

Na przewodniczącego Komisji powołano Pana Jacka Biedroń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Twardoch       

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2006 10:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.12.2006 11:32 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
11.12.2006 10:04 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)