Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy...

­INFORMACJA


Informuję, że w dniach od dnia 2 lipca do dnia 10 lipca 2014 r. prowadzone będą konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Mierzęcice składników mienia komunalnego do korzystania.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków", stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice nr 0050.661.2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.


Projekt uchwały został zamieszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice.


Wypełnione formularze należy składać do dnia 10 lipca 2014 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@mierzecice.pl


Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski


Komentarz

­
Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.06.2014 12:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.12.2014 09:33 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
24.06.2014 12:12 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
24.06.2014 12:11 Dodano załącznik " Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice." (Przemysław Krawczyk)
24.06.2014 12:10 Dodano załącznik "Projekt uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Mierzęcice składników mienia komunalnego do korzystania." (Przemysław Krawczyk)
24.06.2014 12:09 Dodano załącznik "Formularz zgłaszania uwag i wniosków." (Przemysław Krawczyk)
24.06.2014 12:06 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)