INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „Remont dachu budynku Remizy OSP w Boguchwałowicach”

­

INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY

 

Zgodnie z art. 92, UST. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) informuję, iż w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zamówienia pn.: „Remont dachu budynku Remizy OSP w Boguchwałowicach”, wybrana została oferta firmy:

Usługi Budowlane Krzysztof Ciepliński

42-504 Brzękowice Górne 46

            Oferta firmy Usługi Budowlane Krzysztof Ciepliński została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z rozdziałem XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdyż przedstawia ona najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów oceny ofert – najniższa cena.

Mierzęcice, dnia 31.08.2006r.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „Remont dachu budynku Remizy OSP w Boguchwałowicach”
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2006 13:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.09.2006 10:10 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
11.09.2006 10:09 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
01.09.2006 13:48 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
01.09.2006 13:44 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)