Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

­

Zarządzenie Nr 0151/173/2006
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 20 marca 2006 rokuw sprawie: przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

 

     Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz .1591 z późn.zm./, art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/ Wójt Gminy Mierzęcice, zarządza:


§ 1.


Przedłożyć Radzie Gminy Mierzęcice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2005 rok sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych za 2005 rok oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżety gminy za 2005 rok sporządzane jest w formie tabelarycznej – zał. Nr 1, opisowej - zał. Nr 2, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.06.2006 13:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.06.2006 13:24 Dodano załącznik "Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu" (Przemysław Krawczyk)
13.06.2006 13:23 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
13.06.2006 13:21 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)