Uchwała w sprawie nadania ulicy w miejscowości Przeczyce

­


UCHWAŁA

RADY GMINY MIERZĘCICE

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przeczyce

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

 

Rada Gminy uchwala

 

§ 1 . Nadać nazwę ulica "Spokojna” drodze wewnetrznej biegnącej od ulicy Cichej w kierunku zachodnim w miejscowości Przeczyce, położonej na działce ewidencyjnej nr 121, będącej własnością Skarbu Państwa, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy


/-/ Tadeusz Twardoch      

Komentarz

­


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nadania ulicy w miejscowości Przeczyce
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.04.2012 12:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2014 16:50 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
30.04.2012 12:51 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)