Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Toporowicach i Mierzęcicach przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej i do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ...

­


WÓJT GMINY MIERZĘCICE


    na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 4.11.2011 r. do 25.11.2011 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Toporowicach i Mierzęcicach przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej oraz wykaz nieruchomości położonych w Toporowicach i Mierzęcicach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


                                                                    Wójt Gminy Mierzęcice
                                                                 (-) mgr Grzegorz Podlejski

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Toporowicach i Mierzęcicach przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej i do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2011 08:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.11.2011 08:17 Edycja dokumentu (Eugeniusz Niedbała)
04.11.2011 08:17 Dodano załącznik "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej" (Eugeniusz Niedbała)
04.11.2011 08:11 Utworzenie dokumentu. (Eugeniusz Niedbała)