Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

­

UCHWAŁA NR VII/39/2011
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala co, następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2011 15:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.09.2011 09:27 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
06.05.2011 15:18 Dodano załącznik "Tabela Nr 1" (Przemysław Krawczyk)
06.05.2011 15:17 Dodano załącznik "Tabela Nr 2" (Przemysław Krawczyk)
06.05.2011 15:16 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)