Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

­

UCHWAŁA NR IV/22/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

       Na podstawie § 16 ust. 3 i § 17 statutów sołectw uchwalonych Uchwałą Nr VI/50/2003 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 lutego 2003r.( Dz. U. Woj. Śląsk. z 2003r. Nr 32 poz. 888) i Uchwałą Nr XX/114/2008 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 maja 2008r. (Dz. U. Woj.Śląsk. z 2008r. Nr 130, poz. 2546).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala

§1. Przeprowadzić wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach : Mierzęcice, Mierzęcice II, Boguchwałowie, Mierzęcice Osiedle, Toporowice, Nowa Wieś, Przeczyce, Najdziszów, Sadowie, Zawada w terminie do 15 marca 2011r.

§2. O terminie i miejscu zebrań wiejskich wyborczych mieszkańcy zostaną powiadomieni w formie zawiadomienia

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2011 15:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.01.2011 15:07 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)