Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mierzęcice do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”.

­

UCHWAŁA NR III/17/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Mierzęcice do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”

      Na podst. art. 7 ust.1 pkt 17, pkt 18, pkt 20, art. 18 ust.1 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§1. Przystąpić, jako członek zwyczajny do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mierzęcice do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2010 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.12.2010 12:46 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)