Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

­

UCHWAŁA NR III/13/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie: powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

       Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 30 ust. 1 Statutu Gminy Mierzęcice uchwalonego Uchwałą Nr IV/45/2003 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice z późn. zm. ( Dz.Urz.Woj.Śląsk. z 2003r. Nr 10, poz. 359 z późn. zm. )

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§1. Powołać stałą Komisję Oświaty, Kultury i Zdrowia w następującym składzie:

  1. Pan Szczepańczyk Tadeusz
  2. Pani Kłys Iwona
  3. Pan Kieras Adam
  4. Pani Jaskólska Anna
  5. Pan Engelhardt Władysław
  6. Pani Polaniecka Beata
  7. Pan Biedroń Jacek

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2010 12:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.12.2010 12:36 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)