Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

­

UCHWAŁA NR III/9/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.

        Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 29 Statutu Gminy Mierzęcice uchwalonego Uchwałą Nr IV/45/2003 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice z późn. zm. ( Dz.Urz.Woj.Śląsk. z 2003r. Nr 10, poz. 359 z późn. zm. )

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§1. Powołać Komisję Rewizyjną w następującym składzie :

  1. Pan Kuczera Emilian
  2. Pan Nowak Stanisław
  3. Pan Pasamonik Przemysław
  4. Pan Szczepańczyk Tadeusz
  5. Pan Zimnik Grzegorz

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2010 12:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.12.2010 12:13 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)