Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

­

Uchwała Nr XXXVIII/249/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 listopada 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.        Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:  1. Dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków poprzez dokonanie przeniesień między działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2009 14:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2009 14:14 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1" (Przemysław Krawczyk)
07.12.2009 14:14 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)