Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

­

Uchwała Nr XXX/187/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 kwietnia 2009 roku


w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Mierzęcice
na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Katowicach
uchwala, co następuje:


§ 1.


Po rozpatrzeniu, przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2008.


§ 2


Udzielić Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2009 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.05.2009 12:23 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)