Przetarg nieograniczony na opracowanie zmiany fragmentu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Mierzęcice dotyczącej sołectw: Mierzęcice, Sadowie.

­

341/ZP-3/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30.000 euro
Urząd Gminy Mierzęcice
42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95
tel. 032 288-79-00 fax. 032 288-70-55
e-mail: gmina@mierzecice.pl
internet: www.mierzecice.pl
Regon: 000 54 00 21


ogłasza przetarg nieograniczony

na opracowanie zmiany fragmentu planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Mierzęcice dotyczącej
sołectw: Mierzęcice, Sadowie.

(PKWiU: 74.20.5)
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (pożądany) - 2003.11.30.
Wadium - 10.000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie
zamawiającego, lok.: 4, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Grzegorz Gawroński, Jerzy Jóźwik, e-mail:
gawroński@mierzecice.pl, tel.032 288-79-00 w. 115, lok.4, w godz.08:00 - 15:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 22.
Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2003 o godzinie 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.06.2003 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 20.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1
i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniających warunki dodatkowe:
-spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Mierzęcice, dnia 16.05.2003 r.

Wójt Gminy Mierzęcice

inż. Stanisław Paksogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 66 z dnia 16.05.2003 r. pod pozycją 26909.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na opracowanie zmiany fragmentu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Mierzęcice dotyczącej sołectw: Mierzęcice, Sadowie.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.07.2003 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.12.2004 12:29 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
07.07.2003 13:09 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)