Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Mierzęcice

Zawiadomienie
 
Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń)
w dniu 31 marca 2020 r. o godz. 13:00 odbędzie się XV sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mierzęcicach za 2019 r.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi.
  • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na 2020 rok.
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2020 rok.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 227/8 położona w Przeczycach.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/203 położona w Mierzęcicach Osiedlu.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 112 położona w Toporowicach.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 3100 położona w Mierzęcicach.
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Przeczyce (rejon ulic Cichej i Spokojenej).
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w 2020 roku.
  • zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026.
  • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości cieklych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice.
 9. Sprawy różne.                                                                                            
 10. Zakończenie obrad.                                                            

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                    /-/ Monika Dyraga

 

 

Informuje się, że XV sesja Rady Gminy Mierzęcice w dniu 31 marca 2020r. została odwołana.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2020 10:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż