Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice

 
INFORMACJA
 
Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy (sala posiedzeń)
w dniu 31 marca 2020 r. o godz. 12:40 odbędą się obrady
wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice

 

Temat:

 1. Omówienie  i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi.
  • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na 2020 rok.
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2020 rok.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 227/8 - położona w Przeczycach.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/203 - położona w Mierzęciach Osiedlu.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 112 - położona w Toporowicach.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 3100 - położona w Mierzęcicach.
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Przeczyce (rejon ulic Cichej i Spokojnej).
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w 2020 roku.
  • zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020-2026.
  • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice.

 

Informuje się, że posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy Mierzęcice w dniu 31 marca 2020r. zostało odwołane.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2020 09:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż