Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Mierzęcice

 
Zawiadomienie
 
Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń)
w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Mierzęcice - ul. Głowackiego.
  • przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2020 rok.
  • zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019 - 2026.
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2020 - 2026.
  • uchwały budżetowej na 2020 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdań za rok 2019 z działalności stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice:
  • Komisji Rewizyjnej,
  • Komisji Budżetu,
  • Komisji Oświaty i Zdrowia,
  • Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego,
  • Komisji Skarg,Wniosków i Petycji.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                    /-/ Monika Dyraga

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.12.2019 13:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż