Petycja w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Nadbrzeżnej w miejscowości Boguchwałowice

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
 
Petycja w sprawie montażu progów zwalniających
na ul. Nadbrzeżnej w miejscowości Boguchwałowice
 
 1. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych)
  • Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
 2. Data złożenia petycji:
  • 4 grudnia 2019 r.
 3. Przedmiot petycji:
  • Montażu progów zwalniających na ul. Nadbrzeżnej w miejscowości Boguchwałowice
 4. Treść petycji (skan) dostępna jest w załączniku
 5. Przewidywany termin załatwienia petycji:
  • zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.
 6. Zasięgane opinie:
  • -
 7. Informacja o sposobie załatwienia petycji:
  • -

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Petycja w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Nadbrzeżnej w miejscowości Boguchwałowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2019 10:27