INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy (sala posiedzeń)
w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 odbędą się obrady
wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice

 

Temat:

 1. Omówienie  i zaopiniowanie projektów uchwał  na najbliższą sesję Rady Gminy:
  • projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  • projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice.
  • projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Nowa Wieś.
 2. Sprawy różne.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:05.12.2019 14:47
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:05.12.2019 14:47