Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice

 
 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy (sala posiedzeń)
w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 odbędą się obrady
wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice

 

Temat:

  1. Omówienie  i zaopiniowanie projektów uchwał  na najbliższą sesję Rady Gminy:
    • projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
    • projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
    • projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice.
    • projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Nowa Wieś.
  2. Sprawy różne.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o obradach wspólnych Komisji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2019 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż