UCHWAŁA NR XXIV/141/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 5 listopada 2008 roku


w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIV/152/2004 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 15 października 2004 roku

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy

uchwala

§ 1


Uchylić Uchwałę Nr XXIV/152/2004 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 15 października 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy położoną w Sadowiu przy ulicy Dworskiej.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/152/2004 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 15 października 2004 roku.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:19.11.2008 14:38
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:19.11.2008 14:39