Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowym...

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż od dnia 17 października 2019 r. do dnia 23 października 2019 r. prowadzone będą konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050.184.2019 z dnia  9 października 2019 r.
 

Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice.
 

Wypełnione formularze należy składać do dnia 23 października 2019 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: d.jakobczyk@mierzecice.pl

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowym...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.10.2019 15:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.10.2019 15:48 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
09.10.2019 15:47 Zmieniono tytuł załącznika z "Projekt Uchwały Rady Gminy
Mierzęcice w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy
Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019" na "Zarządzenie Wójta Gminy
Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020."

(Przemysław Krawczyk)
09.10.2019 15:47 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
09.10.2019 15:46 Dodano załącznik "Projekt Uchwały Rady Gminy Mierzęcice
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2019"

(Przemysław Krawczyk)
09.10.2019 15:46 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. "

(Przemysław Krawczyk)
09.10.2019 15:46 Dodano załącznik "Formularz zgłaszania uwag i wniosków."
(Przemysław Krawczyk)
09.10.2019 15:42 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)