OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mierzęcice

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru Nowa Wieś, Najdziszów, Zawada i Sadowie

 

      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mierzęcice uchwały nr XVII/119/2004 z dnia 23 stycznia 2004 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony na terenie miejscowości: Nowa Wieś, Najdziszów, Zawada i Sadowie. Granice obszaru objetego zmianą planu pokazano na załączniku graficznym znajdującym się do wglądu w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 4.

      Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, pok. nr 22 w terminie do dnia 09.03.2004 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Mierzęcice           

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Wieś, Najdziszów, Zawada i Sadowie
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:17.02.2004 13:57
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.11.2004 13:15