Zawiadomienie
 
Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń)
w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydacie na ławnika.
  • wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mierzęcicach stanowiącej ulicę Kościelną.
  • wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Boguchwałowicach stanowiących ulicę Białą.
  • wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Boguchwałowicach stanowiącej ulicę Sokołów.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w sołectwie Mierzęcice Osiedle z dotychczasowym dzierżawcą.
  • zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2025.
 8. Sprawy różne.                                                                                            
 9. Zakończenie obrad.                                                                                                            

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Monika Dyraga         

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:21.08.2019 16:00
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:22.08.2019 08:54