Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Mierzęcice

 
Zawiadomienie
 
Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń)
w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 odbędzie się IV sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2025.
  • poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  • ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Mierzęcice.
  • uchwalenia Statutu Gminy Mierzęcice.
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Mierzęcice ul. Głowackiego.
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Nowa Wieś – Tereny Inwestycyjne.
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Mierzęcice – Trzonia).
  • nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Boguchwałowice.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za rok 2018.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Monika Dyraga         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2019 09:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż