WÓJT GMINY MIERZĘCICE

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)
 

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 03.01.2019 r. do 24.01.2019 r.) został wywieszony

 

wykaz nieruchomości

 

położonych w obrębie Najdziszów i obrębie Przeczyce, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Najdziszów i obrębie Przeczyce, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:03.01.2019 10:32
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:03.01.2019 10:32